Akciový leták + Novinky č.2

Katalóg a cenník náradia

Katalóg Náradie SK (2017-2018).pdf

Cenník Náradie (jún-2018).xlsx

Katalóg a cenník príslušenstva

Katalóg Príslúšenstvo SK (2017-18).pdf

Cenník Príslušenstvo (jún-2018).xlsx

 

 


Informácie » Reklamácie

Klient sa pri uplatňovaní záruky môže s potrebnými dokumentami (záručný list, faktúra/pokladničný bloček) obrátiť priamo na servis danej značky, alebo tovar poslať do našej predajne spolu s popisom závady, záručným listom, kópiou dokladu o kúpe a spiatočnou adresou.

 

Storno objednávky

Od odoslania objednávky je objednávka považovaná za záväznú. Zákazník má však právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda od objednávky) do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Prosíme, vrátiť tovar neponičený, v originálnom a neporušenom obale a s kompletným obsahom (s návodom, záručným listom a kompletným príslušenstvom).

Reklamácie a záručný servis

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov a začína platiť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, požiadavky na predĺženie záručnej lehoty je nutné individuálne prejednanie a dohodnutie podmienok.

Počas záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie závad výrobku. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Poškodenie výrobku spôsobené jeho nevhodným použitím alebo nedodržaním inštalačného návodu a návodu na použitie, nie sú vadami výrobku. Vadou výrobku nie je, ak zariadenie pracuje v nevhodnom prostredí a nie sú zabezpečené pravidelné servisné prehliadky. Záruka neplatí pri chybách alebo zmenách v záručnom liste, pri poškodení identifikačnej nálepky výrobku (kód tovaru, výrobné číslo).

Pri záručnej oprave kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením záručného listu a dodacieho listu s dátumom predaja, pečiatkou a podpisom predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci bez zbytočného odkladu zaslať na adresu prevádzky kuriérom, poštou, alebo osobne odovzdať pracovníkovi vo výdajnej miestnosti predajcu so sprievodným  listom, kde musí byť uvedené označenie výrobku s popisom jeho závady. Tovar musí byť kompletný.

 

 

 

Adresa k zaslaniu reklamačných opráv:

 

MKB WERKE plus, s.r.o.

Nová 4432/8

031 01 Liptovský Mikuláš

 

Tovar zaslaný od zákazníka na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

*30 dní plynie od prevzatia Vašej reklamácie od doručovateľa až po jej expedovanie našimi zamestnancami

 

Autorizovaný záručný a pozáručný servis: www.zaros.cz

NWUyNzE